vineri, 21 august 2015

ALIMENTE DE EVITAT sau CE NU MÂNCAM?... plus SPORT! Programul "PPSS"!

ALIMENTE DE EVITAT sau CE NU MÂNCAM?
vezi mai jos

   
                                                         Autorul, Răzvan-Ioan TULPAN
Comenzi & CONTACT
E-mail: AiCarteAiParte.ioan@gmail.com
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

ALIMENTE DE EVITAT sau CE NU MÂNCAM?
Pentru o bună sănătate şi pentru un metabolism echilibrat, este recomandată evitarea alimentelor prea procesate (prelucrate) industrial, prea aditivate, a celor mult diferite de materiile originare. Astfel, evitaţi următoarele alimente şi materii prime care dăunează sănătăţii sau, oricum, nu contribuie la un metabolism normal.
Evitaţi sau măcar micşoraţi mult consumul de produse precum:
1. Zahărul alb (adică rafinat) şi produsele cu mult zahăr alb / rafinat, căci afectează negativ splina, pancreasul şi ficatul, dăunează metabolismului, afectează imunitatea reducând mult puterea de luptă contra infecţiilor;
2. Îndulcitorii sintetici (artificiali) precum:
ciclamat, aspartam, acesulfam K, sucraloză ş.a.
3. Făina albă (deci prea rafinată şi incompletă), sărăcită de vitamine, minerale şi de fibre, şi produsele cu făină albă;
4. Margarina de toate tipurile şi produsele cu margarină – patiserie cu margarinăîngheţată, ciocolată cu magarină, dulciuri cu margarină şi cu zahăr alb rafinat în exces, ş.a.. Eliminaţi produsele cu margarină, adică cu uleiuri vegetale hidrogenate / uleiuri vegetale interesterificate (margarină cu posibile diverse adaosuri de vitamine şi verdeaţă) sau cu uleiuri vegetale parţial hidrogenate; înlocuiţi margarina din produse cu ulei presat la rece, cu unt ş.a.;
5. Produsele cu aditivii (E-uri) sintetici precum:
arome sintetice (artificiale), coloranţi sintetici (artificiali), nitrit de sodiu (din mezeluri, produse şi conserve de carne şi cu carne, care au termen de valabilitate mare, de 1-2 ani), potenţator de aromă, antiaglomerant ş.a..
De asemenea feriţi-vă de prepararea şi incălzirea alimentelor la microunde şi pe plite cu inducţie magnetică.
Pe lângă aceste sfaturi şi îndemnuri, vă recomandăm să consumaţi produse cât mai naturale, deloc sau puţin modificate faţă de starea naturală, legume şi fructe fără ierbicide şi fără pesticide şi nemodificate genetic. Spălaţi foarte bine legumele, fructele şi verdeţurile, sub jet de apă curentă şi prin scufundare în apă 30 sec.-1 minut.
Evitaţi carnea şi produsele din carne, lapte şi lactate, ouăle ş.a. care provin de la animale şi păsări crescute industrial cu adaosuri de hormoni de creştere şi multe antibiotice în furaje.
Nu uitaţi că mişcarea fizică şi sportul, alături de relaxare contribuie în mare măsură la o viaţă sănătoasă, la starea de sănătate întreţinută şi prin renunţarea la fumat şi la acool în exces.

Numeroşi specialişti, medici, nutriţionişti recomandă o alimentaţie sănătoasă, fără produsele şi aditivii enumeraţi mai sus. Mens sana in corpore sano!

Pe lângă recomandările de mai sus privitoare la alimentaţie, recomandăn practicarea SPORTULUI, sau cel puţin executarea de exerciţii fizice uşoare, de cel puţin 2-3 ori pe săptămână, lucru care ajută şi la reducerea impactului celulitei!************************************************************************************************************    
Vă informăm că la data 31 decembrieie 2014 exista un alt benefiaciar - Dnul N. cu familia, din Bucureşti, inclus în programul "PPSS" - Programul de Protecţie Socială Specială, beneficiar care a primit ca mic sprijin, un colet cu cărţi noi în val de cca 100-120 RON. 
Programul "PPSS" a fost creat şi implementat de D-nul Răzvan-Ioan TULPAN, autorul cărţilor. 
Includerea persoanelor în programul "PPSS" înseamnă acordarea unui ajutor financiar sau / şi material persoanelor incluse în program în calitate de beneficiari ai sprijinului. În urma vânzării de cărţi ale autorului Răzvan-Ioan TULPAN, o parte din banii încasaţi este şi va fi folosită în programul "PPSS" pentru sprijinirea membrilor-beneficiarilor programului, adică a anumitor persoane aflate în dificultate, precum  sinistraţi, refugiaţi, copii orfani, oameni bolnavi, persoane cu handicap, oameni ai străzii ş.a..
Doamne-ajută!
************************************************************************************************************    

luni, 10 august 2015

LUCRĂRI de LICENŢĂ: Coordonare, Editare, Aranjare, "Reparare", Corectare ;.a.

Lucrarea de Licență îți face probleme? Nu te descurci cu Lucrarea de Licenţă / Masterat?

Apelează la un sprijin pentru realizarea Lucrării tale: coordonare / îndrumare - Explicaţii, Meditaţii, Editare, Aranjare finală a lucrării (cu Note de subsol, Bibliografie, Introducere, Concluzii, Studiu de caz cu Analiză, Corectare etc.). Sprijin necesar pentru realizarea bună a  lucrării:  
65 RON - 75 RON - 90 RON şedinţa de 2 ore de Coordonare şi  Explicaţii ş.a.. 
După 2 şedinţe poţi reuşi să îţi poți face singur(ă) lucrarea!
Autorul de cărţi Răzvan Tulpan - jurnalist, contabil, analist ş.a. te poate sprijini! 
Te așteptăm! www.TULPAN-i-Consiliere.blogspot.com .
CONTACT prin E-mail: AiCarteAiParte.ioan@gmail.com  OFERTA de CĂRȚI / BOOKS din  15.01.2015  
                
Răzvan Tulpan - analist, jurnalist, autor a 10 cărți

CARTEA „Timpuri noi şi vremuri vechi... în versuri", de Răzvan-Ioan Tulpan ©

analist Răzvan-Ioan TULPAN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T I M P U R I    N O I
ş i

V R E M U R I  V E C H I
. . .
î n   v e r s u r i
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
p o e z i i ~ s e n t i m e n t e ~ s p i r i t u a l i t a t e ~ f i l o s o f i e ~ c u g e t ~ s o c i e t a t e
s a t i r ă ~ u m o r ~ d r a g o s t e ~ n a t u r ă ~ c r e ş t i n i s m ~ o r t o d o x i e ~ ş t i i n ţ ă
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Din cartea autorului Răzvan-Ioan Tulpan, (cu titlul) Timpuri noi şi vremuri vechi... în versuri / © Răzvan-Ioan Tulpan, Sibiu. Cartea are cod ISBN.

[p. 2]* «Acest volum de versuri este închinat memoriei „Sfinţilor închisorilor” comuniste din România, mucenicilor şi martirilor, dar şi eroilor neamului românesc din toate timpurile (precum ostaşi ai Principatelor Române, militari căzuţi la datorie pe altarul neamului), dedicat celor care au pătimit pentru că nu şi-au lepădat dreapta credinţă creştină-ortodoxă în Dumnezeu – în Iisus Hristos, nici dreptatea, bunătatea şi nici verticalitatea!
Este dedicat şi supravieţuitorilor, celor care au fost întemniţaţi, tot pe nedrept, deoarece au susţinut neamul românesc, patria România, credinţa creştină-ortodoxă, milostenia, cinstea, ajutorarea, dreptatea, principiile morale, omenia! Le sunt dedicate în mod special cele două poezii de la pag. 120 şi 129.

„Dumnezeu să-i odihnească în pace!” şi „Dumnezeu să-i ierte!” – pe cei care au trecut la cele veşnice, iar pe vieţuitori – „Dumnezeu să-i ajute!”

+ + +

Aducem un omagiu special slujitorilor şi lucrătorilor lui Dumnezeu, printre care preoţilor călugări şi obştilor Sfintelor Mănăstiri ortodoxe:
+ Preotului Arhimandrit Cuviosul Părinte Justin PÂRVU (trecut la cele veşnice la 16 iunie 2013 – fost vieţuitor al Mănăstirii creştine-ortodoxe de călugări „Petru Vodă” din jud. Neamţ şi duhovnic al Mănăstirii de maici „Paltin Petru Vodă”),
+ Părintelui Arhimandrit Preotul Cuviosul Mărturisitor Arsenie PAPACIOC (trecut la cele veşnice la 19 iulie 2011 – fost vieţuitor al Mănăstirii ortodoxe „Sfânta Maria” de la Techerghiol),
+ Preotului Preacuviosul Părinte Arhim. Teofil PĂRĂIAN (trecut la cele veşnice la 29 octombrie 2009 – fost vieţuitor al Mănăstirii creştine-ortodoxe „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus)!

+ + +

O parte din banii încasaţi va fi dăruită sub formă de milostenie, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel! Fiecare ajută după puteri!»

Doamne-ajută!”
Mulţumin bunului Dumnezeu pentru reuşita scrierii şi publicării cărţilor! [p. 2]


************************

[p. 119] «Următoarele [...] poezii sunt închinate memoriei „Sfinţilor închisorilor” comuniste din România, mucenicilor şi martirilor, celor care au pătimit pentru că nu şi-au lepădat dreptatea, bunătatea şi verticalitatea şi nici dreapta credinţă ortodoxă în Dumnezeu – în Iisus Hristos, şi sunt închinate şi supravieţuitorilor, deci celor care au fost întemniţaţi, tot pe nedrept, deoarece au susţinut neamul românesc, patria România, credinţa creştină-ortodoxă, milostenia, cinstea, ajutorarea, dreptatea, principiile morale şi omenia!... Doamne-ajută!»

+ + +

Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are,
ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi.”

(Ioan 15, 13 – Sfânta Evanghelie după Ioan,
din Noul Testament cu Psalmii, din Sfânta Scriptură (Biblia),
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti) [p. 119]*

_______________________________

Din cartea autorului Răzvan-Ioan Tulpan, cu titlul Timpuri noi şi vremuri vechi... în versuri / © Răzvan-Ioan Tulpan, Sibiu.


© Copierea, reproducerea şi multiplicarea, prin orice mijloace, sunt interzise! Pentru copiere, reproducere, multiplicare sau citare se poate cere acordul scris şi semnat al autorului Răzvan-Ioan Tulpan ©, titularul unic al drepturilor de autor.

*Din cartea autorului Răzvan-Ioan Tulpan, (cu titlul) Timpuri noi şi vremuri vechi... în versuri / © Răzvan-Ioan Tulpan, Sibiu. Cartea are cod ISBN.

În vremuri Socialiste,
în temniţe Comuniste... [pp. 120-135]*
[...]
~
«Deţinuţi fără de vină –
Preoţi şi mireni, grămadă:
Papacioc, Pârvu şi Calciu,
Aspazia Oţel, Gafencu,
~
Radu Gyr, V. Voiculescu,
Bordeianu, Andronescu,
N. Crainic ori X-ulescu...
Care ajuns-au pân la ceruri...
~
[...]
~
Mureau mii în închisoare,
C-aşa era la „răcoare”:
Aiud, Gherla ori Piteşti
Canal, Târgşor, Baia Şprie...
~
[...]
~
De mai multe vrei să şti –
Caută şi vei găsi:
Din temniţi spre sinaxare”,
Minuni. Mărturii. Repere.” –
~
Cărţi şi filme-document,
Mărturii pe pergament –
Că noi nu putem uita
Jertfa lor: „Şi-au dat viaţa!...”
~
Nu uita – deci, ţine minte,
Nu uita aste cuvinte:
De le uiţi, îţi uiţi şi neamul,
Nu rămâne decât... neantul!”
~
Dumnezeu nu i-a uitat!
Chiar în Ceriu i-a luat...
Iar pe alţii îi aşteaptă –
Căci Trăit-au Viaţă Dreaptă...»

[pp. 120-135]
+

(Mai mare dragoste decât acesta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi.”
Din Ioan 15, 13 citat din Noul Testament cu Psalmii, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române)

+


Jertfa-n
Temniţi Comuniste... [pp. 120-135]*
[…]
~
«Pentru Neam şi pentru Ţară
şi pentru Ortodoxie,
Fosta-aţi aruncaţi în Zarcă,
prigoniţi aţi fost – se ştie!
~
[...]
~
Nu v-aţi lepădat Credinţa
Sfântă în Iisus Hristos,
şi-aţi trecut prin suferinţa
Martirilor lui Hristos...
~
N-aţi trădat nici Omenia –
vitejeşte-aţi rezistat,
Şi-aţi păzit Ortodoxia –
chinuiţi – dar n-aţi cedat!
~
Oameni de omenie,
buni creştini şi prieteni buni,
V-aţi purtat cu vitejie,
şi-aţi cinstit pe-ai noşti străbuni:
~
Mihai Voievod Viteazul,
Martiri Brâncoveni, eroi... –
Mândru e de voi poporul –
sunteţi Sus, sunteţi Eterni,
~
[...]
~
[...]
Însă v-aţi păstrat Creştini:
~
Ca Părinţii Papacioc,
Justin Pârvu, Preot Calciu,
Şi-anonimi ce n-au cedat...,
Sandu Tudor ori Gafencu,
~
Şi-alte sute, mii de nume:
Aspazia Oţel ori Crainic,
Bordeianu, Ionalide,
Roşca şi un Radu Gyr...
~
[...]
~
Deci, vă dăm toată cinstirea,
Căci jertfi-v-aţi pentru Ţară,
Neam şi-Ortodoxie,
Trup şi Suflet – Marea-Jertfă!...»
[pp. 120-135]
+

Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră,
trăiţi în bună pace cu toţi oamenii”
ne îndeamnă peste veacuri Sfântul Apostol Pavel,
în Epistola către Romani 12, 18citat din Noul Testament cu Psalmii,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române)

+
[pp. 120-135]

*Din cartea autorului Răzvan-Ioan Tulpan, (cu titlul) Timpuri noi şi vremuri vechi... în versuri / © Răzvan-Ioan Tulpan, Sibiu. Cartea are cod ISBN.


© Copierea, reproducerea şi multiplicarea, prin orice mijloace, sunt interzise! Pentru copiere, reproducere, multiplicare sau citare se poate cere acordul scris şi semnat al autorului Răzvan-Ioan Tulpan ©titularul unic al drepturilor de autor.Cartea conţine şi fotografii ale unor monumente istorice precum: [pp. 172-174]*

«Troiţa-monument ridicată în anul 1925 (d.Cr.), restaurată în 1988. Monument ridicat pe movila lui Mihai, [...] în amintirea victoriei de la Şelimbăr, din 29 octombrie 1599, prin care Mihai Viteazul a deschis calea făuririi statului naţional unitar român.”** Cinste ostaşilor Voievodului român!
Troiţa-monument este situată lângă localitatea Şelimbăr din jud. Sibiu, în apropierea drumului european / naţional şi este vizibilă şi de la marginea localităţii Sibiu.
[Troiţa-monument fotografiată de către autorul cărţii, Răzvan Tulpan ©» [pp. 172-174]*

«Monumentul închinat memoriei şi „în amintirea ostaşilor lui Mihai Viteazul [Voievod] căzuţi pe acest loc în anul 1599 şi a ostaşilor români căzuţi pe întinsul ţarei în Războiul 1916-1919”**, (conform inscripţiei de pe monument) – loc. Şelimbăr, jud. Sibiu. Cinste lor!
[Foto: © Răzvan-Ioan Tulpan]» [pp. 172-174]*


**Citare conform inscripţiilor de pe monumente.

*Din cartea autorului Răzvan-Ioan Tulpan, (cu titlul) Timpuri noi şi vremuri vechi... în versuri / © Răzvan-Ioan Tulpan, Sibiu. Cartea are cod ISBN.

http://tulpan-i-consiliere.blogspot.ro/ 
CONTACT autor, e-mail: aicarteaiparte.ioan@gmail.com .

luni, 3 august 2015

CANCERUL

 CANCERUL atacă (fără milă!)
Cancerul loveşte din nou...*

Atenţie la sănătate: nu doar unele alimente pot fi uneori cancerigene, ci şi cosmeticele, produsele de îngrijire a corpului, detergenţii, produsele de curăţeţie pot fi cancerigene... în anumite cazuri şi situaţii! Stresul poate favoriza cancerul!.. relaxaţi-vă cum puteţi!<<Numărul deceselor provocate de cancer în România s-a dublat din 2009 până în 2012. Cifra apare într-un studiu publicat de Jurnalul European de Oncologie.

În 2009 s-au înregistrat 182 de cazuri la suta de mii de locuitori, iar în 2012, rata a crescut la 388 cazuri la suta de mii de locuitori. 

Producătorii de medicamente spun că cifrele nu sunt surprizătoare, pentru că bolnavii români nu au acces la tratamente moderne. 

Reprezentanţii asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente au declarat, pentru Gândul.info, că
26% dintre noile tratamente oncologice sunt pe 'lista de aşteptare' de mai bine de 6 ani".*>>

Există factori adiacenţi favorizanţi în producerea şi dezvoltarea cancerului – a tumorilor maligne, ş.a. - precum stresul, mediul în care trăim – adică microclimatul, anturajul stresant, imuniutatea scăzută etc.. Cancerul se declanşează atunci când organismul nu mai face faţă, este depăşit! Bruierea şi tulburarea organismului prin alimentaţie nesănătoasă, prin malnutriţie sau / şi alimente în exces, prim medicamente necorespunzătoare, strtes, câmpuri electro-magnetice prea intense generate numeroase aparate electronice şi electrice, produse de curăţenie necorespunzătoare sau folosite incorect, unele cosmetice ş.a.!
Atenţie la riscurile pentru sănătate: nu doar unele alimente pot conţine ingrediente care pot fi uneori cancerigene, ci chiar şi cosmeticele, produsele de îngrijire a corpului, detergenţii, produsele de curăţeţie ş.a. pot fi cancerigene – depinde de compoziţie, dozaj, absorbţia în organism, depinde de starea de sănătate, de istoricul medical şi genetic al consumatorului... depinde şi de alţi factori care se combină!

Cancerul şi alimentaţia
Privitor la profilaxia (prevenirea) şi combaterea cancerului amintim şi subliniem cateva reguli de urmat:
Păstrarea unei bune stări a imunităţii printr-o alimentaţie corespunzătoare, completă-complexă-echilibrată, cu practicarea mişcării fizice, a sportului, cu evitarea toxinelor, a mediului toxic, evitarea câmpurilor electromagnetice (prea intense sau la care persoanele se expun prea des), evitarea gătitului la cuptorul cu microunde sau pe plita cu inducţie electro-magnetică, şi cu evitarea staţionării în faţa sau in imediata apropiere a cuptoarelor cu microunde, a staţiilor radar (de detectare şi monitorizare) ş.a., în schimb cu sănătoase cu plimbări în natură, cu relaxare...

Suplimentele nutritive
Suplimentele sunt absolut necesare: antioxidanţii, enzimele, vitaminele, mineralele, prospăturile naturale! Polenul, mierea naturală de albine, spirulina, germenii de grâu ş.a. susţin imunitatea şi optimizează digestia şi absorbţia! Atenţie la alergeni – alergii! Obligatoriu consultaţi medicul înainte de a începe o dietă şi detoxifierea - care este esenţială pentru curăţarea organismului.

Anticancer - vitamina minune B17
Conform articolului din Atitudini” (nr. 22, aprilie 2012, pp. 94-96)“Dr. Ernst Krebs despre o metodă simplă şi naturală de vindecare a cancerului. Vitamina B17 – previne şi tratează cancerul”, vitamina B17 / Laetril / Amigdalina din diverşi sâmburi - miez de sâmburi de caise ş.a. este anticancerigenă - (vezi Atitudini” şi Răzvan-Ioan TULPANAlimentaţie sănătoasă. Nutriţie naturală [...]” şi îLibrăria din Promenada MALL).
Este indicată şi vit. B9 care se află şi îtărâţele de grâu, în diferite seminţe şi nuci ş.a.; zincul şi alte minerale ş.a., care se absorb cel mai bine din alimentele în forma lor naturală, eventual într-o formă optimizată (de ex. gerrmenii de grâu, tărâţele, grâul încolţit - care nu se consumă imediat după încolţire ci se lasă un timp în repaos (vezi Ierom. Ghelasie Ghe. / Ghelasie de la Frăsinei „Cerealele, între sacru şi medicină”).

Atenţie şi la toxicitatea şi efectele adverse ale anumitor alimente (cu anumiţi aditivi / E-uri), provenite din zone poluate, peşti care conţin metale grele, carne care conţine hormoni de creştere şi antibiotice ş.a.), ingrediente, medicamente, apa consumată ş.a..

Anticancer
Fructe şi legume naturale proaspete!... plus mişcare fizică! Sunt vitale legumele, fructele naturale, verdeţurile proaspete, nefierte şi necongelate, pentru aportul de enzime (se distrug prin congelare, fierbere şi la temperaturi de peste cca 34-40 de grade Celsius), vitamine, minerale, oligoelemente ş.a.. Alimentaţia naturală, complexă, variată, completă este cheia sănătăţii.... plus mişcare fizică, relaxare şi suplimente naturale!

Risc de intoxicare
Privitor la posibilitatea intoxicării organismului cu alimente nesănătoase, cu diverşi aditivi, cu cosmetice nesănătoase (posibil toxice şi cu risc cancerigen, în anumite situaţii), subliniem articolul din revista „The Ecologist” / “Ecologistul” (vol. 33, nr. 8, octombrie 2003, pp. 22-23) există o serie de ingrediente suspecte larg răspândite în majoritatea şampoanelor, gelurilor de duş, cosmeticelor, produselor de îngrijire şi de frumuseţe, de igienă corporală şi orală ş.a.. Articolul evidenţiază realitatea dură şi tristă: o mulţime de tipuri de şampon, săpun, gel de duş, diverse cosmetice ş.a. conţin ingrediente de bază posibil nesănătase în anumite cazuri, suspecte că ar putea fi toxice – aditivi posibil nesănătoşi, unii fiind dovediţi cu risc cancerigen conform studiilor ştiinţifice efectuate de laboratoare acreditate, institute de cercetări, în unele cazuri chiar de departamentele americane precum US „Food and Drug Administration” (FDA) Inspecţia pentru Alimente şi Medicamente” din SUA. Potrivit „The Ecologist”, se enumeră 12 ingrediente suspecte, care ar putea fi dăunătoare. Ingredientele „problemă-suspecte, pe care o serie de specialişti le consideră nesănătoase şi de risc, se regăsesc înumeroase produse precum: săpun (solid şi lichid), şampon, gel de duş, paste de dinţi, creme ş.a.. „The Ecologist” (vol. 33, nr. 8, octombrie 2003, pp. 22-23a publicat o listă cu ingrediente suspecte, considerate ca fiind posibil dăunătoare, cu risc (vizibilă şi pe Internet: http://www.exacteditions.com/browsePages.do?issue=5977&size=2&pageLabel=22:
Sodyum laureth sulfate (SLES) / Sodium lauryl sulfate (SLS), Cocamidopropyl Betaine, Parfum (sintetic în cele mai multe cazuri), Cocamyde mea, Sodyum chloride, DMDM-Hydantoin, Metylparaben, Tetrasodium EDTA, Propylene glycol, Diazolidinyl urea, Benzoic acid, Cl 17200, Cl 15510, Cl 60730, Cl 42053. Astfel, se precizează că, unele ingrediente, în anumite situaţii, pot avea efecte neurotoxice, pot provoca dermatite, hipotensiune, depresie ş.a.altele sunt suspectate că s-ar absorbi prin piele în fluxul sangvin, iar de aici în oganele interne, inclusiv la creier!
Conform The Ecologist” şi conform specialiştilor, o serie de astfel de substanţe-ingrediete pot rămâne în corp ani de zile şi pot genera complicaţiiîmbolnăviri, în funcţie de doză, de starea de sănătate, de sensibilitate, în funcţie de măsurile de profilaxie şi combatere etc..

Fără panică
Cu toate acestea, nu trebuie să intrăm în panică! Organismul rezistă la tot feluri de factori agresivi, toxici, cancerigeni.... dovadă că incidenţa cancerului nu este mare, însă, este bine să ne ferim de factorii care pot produce probleme de sănătate, chiar cancer! „Paza bună trece primejdia rea!”
_______________________________________________________________________
Despre autor:
Răzvan Ioan Tulpan este analist, contabil, licenţiat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene al ULBS, cercetător independent şi veterinar. Autorul coordonează şi tehnoredactează lucrări de licenţă şi masterat, la cerere. Articolele sale sunt publicate pe www.tulpan-i-consiliere.blogspot.com. Cărţile sale despre alimentaţia sănătoasă, globalizare, relaţii internaţionale, enigme și investigaţii, recorduri și curiozităţi, umor, credinţa ortodoxă, cărţi pentru copii ş.a. pot fi achiziționate şi din librăria din Promenada MALL sau pot fi comandate direct de la autor, la adresa de E-mail: AiCarteAiParte.ioan@gmail.com .

*SURSE:
Răzvan-Ioan TULPANViaţă şi sănătate... pentru o viaţă sănătoasă”, Sibiu, 2010.
Răzvan-Ioan TULPANAlimentaţie sănătoasă. Nutriţie naturală [...]”, Sibiu, 2012, pp. 58-63, 108-115 ş.a.
Revista ortodoxă „Atitudini” nr. 22, aprilie 2012, pp. 94-96www.atitudini.com 
http://www.fitomed.eu/index2.html 
http://www.anamob.ro/nutritie/vitamine.shtml#B17 
http://www.anamob.ro/nutritie/vitamine.shtml 
http://www.cancer.org/ 
The Ecologist” “Ecologistul” (vol. 33, nr. 8, octombrie 2003, pp. 22-23). www.theecologist.org ,
http://tulpan-i-consiliere.blogspot.ro/ .
Dr. Pavel Chirilă, Nu hrăni cancerul” şi „Vindecarea”, Ed. Christiana, 2012-2013
Emil Rădulescu, „Alimentaţie inteligentă”, Bucureşti, 2003
Daniel REIDTAO. Cartea completă de medicină tradiţională chineză”, Editura Colosseum, Bucureşti, 1996NotăAtenţie - din cartea TAO a lui Daniel REID nu recomandăm fragmentele despre energii precum yoga, chee-cung / Qi-goong!
******************************************

OFERTA CĂRŢI autor Răzvan TULPAN Sibiu RO UE - VALABIĂ DIN 01.08.2015. TEHNOREDACTARE şi COORDONARE lucrări de LICENŢĂ şi MASTERAT!

Răzvan TULPAN


 Autorul - Răzvan-Ioan TULPAN 

 C O N T A C T  E-mail:   AiCarteAiParte.ioan@gmail.com

* * *Răzvan TULPAN pe FACEBOOK:
Click pe LINK >>>>>  https://www.facebook.com/razvan.tulpan 


OFERTA DE CĂRŢI! VALABILĂ DIN 15.11.20131 VĂ AŞTEPTĂM!

                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * *

 Autorul - Răzvan-Ioan TULPAN 

 C O N T A C T  E-mail:   AiCarteAiParte.ioan@gmail.com

* * * Răzvan TULPAN pe FACEBOOK:

 Click pe LINK >>>>>  https://www.facebook.com/razvan.tulpan 

                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * *

                                                                   Vă aşteptăm cu drag! Succes! NU RATA OCAZIA!
                          CONTACT  E-mail: AiCarteAiParte.ioan@gmail.com

                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * *
CĂRŢI şi în  LIBRĂRIILE ALEXANDRIA  din PROMENADA MALL Sibiu, cu adaos comercial!
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * *