joi, 11 decembrie 2014

Globalizarea şi noile realităţi și orientări din arena internaţională

 „Globalizarea şi noile realităţi și orientări din arena internaţională” 
* * *
În era globalizării şi a interdependenţelor multiple (tradiţionale şi asimetrice) din arena internaţională, se observă anumite manifestări specifice precum:
 • interferenţa în afacerile interne şi supravegherea reciprocă în cele externe
 • scăderea importanţei frontierelor statale
 • respingerea recurgerii la forţă pentru rezolvarea diferendelor (cu excepţii),
 • securitatea bazată pe transparenţă şi cooperare, deschidere reciprocă (cu excepţii pe piaţa muncii ş.a.)
 • interdependenţă cu vulnerabilitate reciprocă ş.a.
În cazul statelor şi uniunilor de state precum U.E., organizaţiilor precum NATO ş.a., există o fragmentare benefică, utilă a puterii. Ierarhiile tradiţionale ale puterii sunt substituite cu reţele cu semnificaţii transfrontaliere. Funcţiile tradiţionale ale statului tradiţional sunt transferate fie ascendent unor organisme supranaţionale (NATO, U.E.), fie descendent - la nivel subnaţional, astfel guvernarea operând la diferite niveluri. În paralel, alte roluri tradiţionale ale guvernelor sunt preluate de noi jucători din arena globală. Nici una dintre componentele acestei reţele nu deţine controlul unificat asupra politicii sau puterii, deţinut altădată de statul naţional tipic sau de state hegemonice. Această multiplicare a interacţiunilor, a direcţiilor de acţiune în lume globală, aşadar globalizarea în sine, nu mai permite deţinerea tuturor competenţelor şi pârghiilor într-un singur punct central şi hegemonic.
Dispariţia graniţei dintre politica internă şi externă, a agregării suveranităţii şi existenţa unei cooperări reciproce, a făcut ca statele postmoderne (precum SUA) să formeze un întreg mai coerent, mai puternic şi mai influent decât în cazul statelor din celelalte categorii (premoderne - precum Afganistan şi Siria şi moderne).
Statele postmoderne funcţionează interconectate în reţea stratificată, nefiindu-le caracteristică permanentă competiţia „cu orice preţ” şi nici izolaţionismul, ele mai degrabă cooperează şi îşi apără interesele comune, de altfel nici nu poartă războaie între ele. Ele susţin interacţiunea intereselor şi, în numeroase cazuri, urmăresc interese majore comune, mai degrabă se manifestă ca părţi interconectate decât ca state naţionale retrase în competiţie pe arena internaţională. Fireşte, competiţia există, însă nu este una continuă, acerbă, profundă, „cu orice preţ”, nu cu orice riscuri, competiţia nu este complexă şi fără şanse de cooperare, cum ar putea fi între state sub regimuri antagonice, cu ideologii antagonice (oponente), deci concurente prin tradiţie.

Lumea postmodernă (contemporană) este tot mai des şi mai profund târâtă în intervenţii în diverse state (considerate agresive), state premoderne sau moderne, de regulă cu regimuri nedemocratice. Implicarea statelor postmoderne (adică democratice şi dezvoltate economic) precum SUA (compuse din mai multe state), în acţiuni militare sau poliţieneşti, de tip jandarm mondial, în încercarea de a se obţine structuri politice democratice dar şi influenţă şi control, este discutabilă cel puţin sub aspectul motivaţiilor reale şi al rezultatelor. Astfel, se încearcă promovarea şi implementarea valorilor democratice şi obţinerea stabilităţii, cu succesul statelor ţintă în implementarea, menţinerea şi consolidarea componentelor democratice. Intervenţiile din Bosnia, Kosovo, Afganistan, plus intervenţiile din Irak, Siria, chiar sub umbrela NATO, denotă faptul că, statele postmoderne se autoconsideră suverane absolute şi superioare faţă de celelalte (categorii de) state. Sub pretexte diferite, mai mult sau mai puţin reale şi legitime, statele din vârful piramidei (state postmoderne) nu ţin cont de suveranitatea statelor de la aceste niveluri (considerate de statele puternice) inferioare amintite. Globalizarea se manifestă şi prin promovarea valorilor democratice, deşi segmentarea statelor pe cele trei niveluri (în ordinea crescătoare a influenţei şi a manifestărilor democraţiei - 1) state premoderne, 2) moderne şi 3) postmoderne - democratice, puternice economic, influente în arenă) amintite denotă diferenţieri puternice, de esenţă, de multe ori tradiţionale, deci puternic cristalizate şi aproape imposibil de schimbat, cel puţin pe termen scurt şi mediu. Cel puţin sub aspect politic, statele puternice, deşi îşi promovează şi chiar îşi implementează valorile (forţat, ca în Irak, sau liber, ca în unele state asiatice de tipul „tigrilor asiatici”), nu pot obţine o „convertire” totală, şi a tuturor statelor lumii. Cert este că moralitatea şi libertatea, respectarea drepturilor şi tratatelor, cooperarea reală ş.a. ar trebui să constituie premise fundamentale şsolide în cadrul manifestărilor din arena globală!... însă realitatea este, în numeroase cazuri alta, lucru vizibil şi din prisma istoriei (vezi imperiile roman, otoman ş.a.). Oricum, este limpede că, de-a lungul istoriei, statele şi imperiile foarte puternice, pe termen lung, îşi pot urmări şi anumite interese ascunse mai puţin orodoxe, chiar imorale şi nejuste, păguboase pentreu stalele şi regiunile ţintă, totul sub umbrela aparent transparentă şi liniştitoare a democraţiei... iar acest lucru se poate manifesta la diferite nivelură şi în diferite sfere şi zone chiar şi la nivelul stalelor democratice, fie acestea chiar state premoderne partenere, toate aceasta în condiţiile exstenţei unei rerale concurenţe economice, a resurselor, informaţionale, geostrategice, geopolitice ş.a..
Relaţiile dintre cele trei lumi diferit organizate şi diferit dezvoltate (lumea premodernă, modernă şpostmodernă) se bazează în prezent pe interesul de conjunctură, pe termen mediu şi chiar scurt, dar şi pe managementul crizelor, în lupta anti-tero, în special după atentatele teroriste din SUA din 11 septembrie 2001. Faptul că lumile sunt partenere la nivel de organizaţii interguvernamentale, arată că ele realmente pot coopera, că nu sunt chiar atât de diferite încât să fie complet incompatibile, cu toate că există o serie de diferenţe de esenţă dar nu inposibil de depăşit... dar să nu uităm că aceste lumi sunt reale şi sunt formate din naţiuni, din popoare, din oameni care, evident pot comunica şi coopera ajungându-se, dacă se doreşte şi exuistă voinţă, la un numitor comun mul-umitor, chiar dacă acesta ar putea fi unul de compromis. O problemă reală o constituie şi multitudinea de jucători-actori din arena globală, cu interese comune dar şi divergente, mulţi conduşi, din păcate, şi de interese egoiste, de putere şi influenţă. Totuşi, poate exista o mai bună comunicare, coperare şi interacţiune între cele trei lumi, prin prisma faptului că toţi cetăţenii celor trei categorii de state sunt de fapt oameni şi pot convieţui conform normelor morale, de etică, de bună cooperare şi prietenie între popoare căci, privind retrospectiv la unele mari probleme-derapaje recunoscute ale istoriei (precum anumite manifestări comuniste dictatorile-totalitare, precum manifestările naziste dictatoriale-totalitare ş.a.) se observă că anumite păersonalităţi sau grupuri de interese au împins lumea în derapaje-problemă practic prin dictatură şi despotism. Aceasta este o realitate universal recunoscută!

  Lumea nouă - o imagine de ansamblu: Mediul internaţional şi naţiunile
Lumea liberă în era globalizării, cu interdependenţele, interacțiunile şi curentele existente, lasă totuşi un animit grad de libertate în mişcare în arenă, deşi statele nu se pot mişca în afara sistemului global, cel mult pot recurge (eventual) temporar la izolaţionism (experimentul-cazul Coreea de Nord este unul total nefericit). Libertatea există, chiar dacă naţiunile urmează anumite trasee (direcţii) generate de apartenenţa lor la anumite structuri, organisme, dependențe generate și de încheierea unor acorduri sau prin adoptarea anumitor orientări la nivel macroeconomic precum cele impuise de FMI, BM etc.. Dinamica şi gradul de imprevizibilitate din cadrul arenei relaţiilor internaţionale fac ca o prognoză precisă a evoluţiilor şi tendinţelor să nu poată fi făcută cu acurateţe.
Se poate vorbi despre o comunitate a democraţiilor la nivel mondial sau despre o coaliţie globală a celor liberi, deşi mai mult la nivel de aspiraţie decât ca realitate. Pentru perioada de tranziţie, în care cuprindem și criza economică globală, se poate vorbi despre post-occident, care la nivelul de astăzi are ca nucleu statele libere de pe cele două ţărmuri ale Atlanticului, dar nu se mărgineşte la acesta. Evoluţia sa are un caracter deschis, deşi în cazul Uniunii Europene s-au prefigurat condiţiile şi nivelul extinderii sale.

Recunoaşterea legitimităţii şi necesităţii anumitor orientări care vin de la societate, recunoaşterea importanţei nevoilor reale şi intime ale naţiunilor este esenţială. Guvernarea (guvernanții) și diversele și numeroasele grupuri de interese-presiune trebuie să includă obligatoriu aspirațiile reale ale cetățenilor, ale națiunilor, ale oamenilor nemanipulați, iar oamenii îşi pot promova interesele printr-o implicare mai mare în conducerea societăţii şi, indirect la conducerea naţiunii, a statului, prin ONG-uri, asociații, fundații, cluburi, mass-media, astfel încât politicile guvernamentale să aibă la bază şi nevoile cetăţenilor, nu doar interesele elitelor, ale guvernelor, implicit ale grupurilor de interese-presiune, ale loby-iștilor – situaţie în care funcţia de reprezentare a intereselor reale și libere ale naţiunii este atrofiată.
Viitorul omenirii este orientat (sau mai degrabă ar trebui a fi mai bine orientat) către libertate şi respectarea reciprocă a drepturilor, a tratatelor, este orientat către cooperare şi colaborare deschisă, către schimb de informaţii şi de experienţă, către unitate şi nicidecum nu este (sau, mai exact, nu ar trebui să fie) orientat către interese de grup, secesiune şi lupte intestine. Deschiderea Statelor Unite ale Americii către cooperare, libertate, democraţie, în calitate de mare putere influentă în arena mondială, deci la nivel cuprinzător global, dovedeşte faptul că se doreşte cu adevărat o revigorare şi o revitalizare globală, iar acest lucru este cu adevărat posibil, deși mai este mult de lucru la atitudinea și acțiunile SUA care, în numeroase situații, acționează ca jandarm mondial!
La construcţia noilor state (precum Irak, Afganistan, Siria, Egipt ș.a.) extrem de active sunt reţelele de promovare ale valorilor democraţiei, Occidentul considerând că ideologia sa şi liberalismul democratic sunt cele mai bune la nivel global, legitimându-şi astfel promovarea. Există o dorinţă la nivelul unor naţiuni (premoderne și moderne) de a adopta și de a beneficia de valorile democratice, în principal drepturi, libertate şi bunăstare. În acelaşi timp însă, există şi o puternică opoziţie şi un scepticism destul de răspândit. Occidentul consideră că valorile şi interesele sale sunt şi ale „comunităţii mondiale”, însă există baze tradiționale, culturale, religioase care au propria autonomie seculară sau milenară și peste care nu se potrivește „mănușă” tăvălugul valorilor democratice de tip Occidental.
Probleme care divizează Occidentul de celelalte zone mai puțin dezvoltaste economic și democratic au legătură, în principal, cu eforturile Occidentului în următoarele direcţii: menţinerea superiorităţii sale militare în domeniul armelor de distrugere în masă prin politici de proliferare pentru ele şi neproliferarepentru alte state, promovarea valorilor şi instituţiilor occidentale prin constrângerea unor state sau prin persuasiune, protejarea integrităţii lor (a statelor puternice) culturale, sociale şi etnice şi prin restrângerea numărului de imigranţi şi refugiaţi, dar și prin lărgirea forței lor economice și politice acaparatoare, evident în detrimentul celorlalte state mai puțin dezvoltate care nu sunt membre în „clubul lorzilor” al statelor puternice și influente și al anumitor grupuri de interese mai neortodoxe, unele chiar oculte.

Moralitatea, etica, conștiința... în relaţile internaţionale
  În Cutia „magică” contemporană a Pandorei avem pericolele (chiar „relele”), surprizele şi „surprizele” cu potenţial pozitiv dar, paradoxal, în acelaşi timp, cu potenţial negativ, teribil de distructiv, precum: energia atomică nucleară (de fisiune, de fuziune), experimentele şi experienţele atomice, armele atomice, armele psihotronice, armele chimice, armele biologice, alte arme şi energii neconvenţionale (unele experimentale şi de necontrolat în anumite situaţii), ingineria genetică (care poate avea efecte benefice dar poate avea şi afecte negative chiar pe termen lung, de generaţii, adică pe sute şi mii de ani), diverse experienţe şi experimente (din domeniul medicinii, psihologiei, fizicii, biochimiei, meteorologiei, climei ş.a.), avem și poluarea în multiplele sale forme (este inclusă şi „poluarea” genetică), nanotehnologii şi biotehnologii etc., avem manipularea prin diverse mijloace de tip subversiv atât la nivel perceptibil cât şi la nivel subliminal, dar și posibilitatea şi riscul folosirii comunicaţiilor şi a comunicării (doar în anumite cazuri şi în anumite situaţii) și prin mass - media în special în scopul atingerii anumitor scopuri (pozitive sau negative) etc.. Avem speranţa, (nădejdea), sperăm întemeiată, că nu se va ajunge la un Armaghedon nuclear (atomic). Anumite voci autorizate susţin că, cu siguranţă, omenirea (specia umană) dar şi Planeta au trecut prin mai multe „Apocalipse”. Oricum, anumite voci ale specialiștilor, susțin că actuala orientare a lumii poate fi către un control electonic, informațional ș.a. al lumii, control nu tocmai benefic dezvoltării normale - naturale, morale și spirituale a omenirii.
  În actuala conjunctură, globalizarea, cu toate schimbările şi interacţiunile pe care le implică, produce schimbări majore atât la nivel socio-cultural, economic, politic, militar, cât şi la sensibilul şi delicatul nivel psiho-spiritual, manifestându-se atât la nivel naţional cât şi internaţional, la nivelul omului de rând (al omului obişnuit), deci la nivel individual, dar şi la nivel de grupuri sociale, la nivel de comunităţi, state, zone, regiuni, și impicit, la nivel global. Totuşi, în acest context, statul-naţiune, deși își delegă o serie de atribuțiuni la nivele suprastatale (NATO, U.E., organizații internaționale ș.a.), statul național în general, îşi menţine rolul principal important şi fundamental atât în plan intern cât şi in plan internaţional, deşi în arenă se manifestă o multitudine de actori și jucători, unii dintre ei fiind specifici lumii contemporane şi având capacităţi noi. Suveranitatea statelor este în dinamică însă statul-naţiune a fost, este şi rămâne de neînlocuit, fiind un real garant solid pentru naţiunile lumii de pe toate meridianele, garant pentru păstrarea identității morale, spirituale, culturale ș.a. a statelor lumii!

De asemenea trebuie subliniat rolul fundamental şi esenţial pe care îl joacă moralitatera, etica, altruismul, cooperarea reală, dar și loialitatea demnitarilor, loialitatea funcţionarilor publici, loialitatea tuturor acelor oameni implicaţi în mod direct şi indirect în chestiuni şi probleme care au rol determinant în orientarea statelor, instituţiilor, organismelor naţionale şi internaţionale în arena naţională, regională şi internaţională, atât în sfera etatică (a afacerilor şi chestiunilor de stat, oficiale), cât şi în sfera privată.*


Despre autor:

Răzvan-Ioan Tulpan este analist, contabil, licenţiat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene al Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu (licenţiat al Facultăţii de Drept „Simion Bărnuţiu”) șicercetător independent. Articolele sale pot fi găsite online pe www.tulpan-i-consiliere.blogspot.com şi www.terra-cultural.blogspot.com, iar cărţile sale despre alimentaţia sănătoasă, globalizare, umor, enigme și investigaţii, recorduri și curiozităţi, relaţii internaţionale, credinţa ortodoxă ş.a. pot fi achiziționate din librăria din MALL sau pot fi comandate direct de la autor, la adresa de E-mail:AiCarteAiParte.ioan@gmail.com
_____________________________________________________________
*SURSE:
1. Răzvan-Ioan Tulpan, “Globalizarea şi noile perspective ale statului: statul naţional între colaps şi supravieţuire” (vol. I), Sibiu, 2009, pp. 58-73, 147-166, 178-180.
2. Shaun Riordan, Noua diplomaţie, Editura Antet XX Press, 2004, pp. 91-102.
3Vladimir Volkoff, Tratat de dezinformare, Editura Antet, 2001.
4. Francis Fukuyama, Sfârșitul istoriei și ultimul om.

"Chiar dacă lumea râde de tine, ia-te în serios. Mulţimile râd de ceea ce nu înţeleg şi ridiculizează tot ceea ce le depăşeşte. Prea mulţi dintre cei care au în ei o scânteie de geniu nu-i dau frâu liber niciodată, pentru că se tem de hohotele mulţimii. Uită ce gândesc alţii. Ceea ce contează este părerea ta despre tine şi încrederea pe care ţi-o acorzi."** Când ai dreptate şi faci un lucru bun, mergi înainte, perseverează şi vei reuşi! (completarea mea)
**Napoleon HILL, 1883-1970, scriitor american de cărţi motivaţionale >

 Autorul - Răzvan-Ioan TULPAN 

E-mail:   AiCarteAiParte.ioan@gmail.com

* * *Răzvan TULPAN pe FACEBOOK:

 Click pe LINK >>>>>  https://www.facebook.com/razvan.tulpan 

                        * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   GARANTAT un CADOU GRATIS ... în 3 paşi:
                                             < GARANTAT un CADOU GRATIS în luna DECEMBRIE 2014:
                             Pasul 1) DACĂ eşti studentă la oricare Facultate a ULBS şi 
                                                            Pasul 2) iei legătura cu autorul şi 
                                  Pasul 3) cumperi în luna DECEMBRIE 2014 oricare carte a autorului Răzvan-Ioan TULPAN
      direct de la el, 
 ...  ATUNCI poţi primi 
                                                   GARANTAT un CADOU GRATIS la alegere, din partea autorului:
                                                              a) o ciocolată de calitate - cu unt de cacao - cu lapte, 
stafide sau alune etc.

sau 
                                                                  b) o periuţă de dinţi (de marcă) cu peri speciali!

                                                                   Vă aşteptăm cu drag! Succes! NU RATA OCAZIA!

                          CONTACT  E-mail: AiCarteAiParte.ioan@gmail.com

                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * *

luni, 24 noiembrie 2014

Noi preţuri la CĂRŢI de la 01.01.2015. ALIMENTE DE EVITAT sau CE NU MÂNCAM?

ALIMENTE DE EVITAT sau CE NU MÂNCAM?
vezi mai jos

1 + 1 GRATIS! CĂRŢI!
 
                                                         Autorul, Răzvan-Ioan TULPAN
Vă informăm că începând cu 01.01.2015 preţurile la cărţile autorului Răzvan TULPAN vor fi modificate astfel la cele 10 cărţi din oferta verde de mai sus:
1. Cartea "Globalizarea (...)" - Preţ nou 26,50 RON - valabil de la 01.01.2015
2. "Viaţă şi sănătate (...)" = 22,50 RON;
3. "Enigme şi investigaţii (...)" = 17,50 RON;
4. "Dumnezeu - credinţă (...). Creştinismul ortodox (...) = 15,50 RON; 
5. "Internaţional - Mapamond (...)" = 26,50 RON;
6. "Alimentaţie sănătoasă (...)" = 20,00 RON;
7. "Scrisori de la Puşti şi Puştoaice (...)" = 22,50 RON;
8. "Cuvinte de folos în viaţă (...)" = 15,50 RON;
9. "Jurnalul meu special - My Special Diary (...)" = 22,50 RON;
10. "Timpuri noi şi vremuri vechi... în versuri", autor Răzvan TULPAN = 15,50 RON.
 În pregătire cartea "Spune NU CANCERULUI (...)".
I


                                                         OFERTA SPECIALĂ din partea autorului!
CUMPERI oricare carte a autorului Răzvan-Ioan TULPAN direct de la autor şi câştigi GARANTA"a "RĂSCOALA" de Liviu REBREANU - nou-nouţă,
în ediţie cartonată! 1 + 1 GRATIS! CĂRŢI!
OFERTĂ VALABILĂ în perioada 13 NOIEMBRIE - 30 NOIEMBRIE 2014!
Comenzi & CONTACT
E-mail: AiCarteAiParte.ioan@gmail.com
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

ALIMENTE DE EVITAT sau CE NU MÂNCAM?
Pentru o bună sănătate şi pentru un metabolism echilibrat, este recomandată evitarea alimentelor prea procesate (prelucrate) industrial, prea aditivate, a celor mult diferite de materiile originare. Astfel, evitaţi următoarele alimente şi materii prime care dăunează sănătăţii sau, oricum, nu contribuie la un metabolism normal.
Evitaţi sau măcar micşoraţi mult consumul de produse precum:
1. Zahărul alb (adică rafinat) şi produsele cu mult zahăr alb / rafinat, căci afectează negativ splina, pancreasul şi ficatul, dăunează metabolismului, afectează imunitatea reducând mult puterea de luptă contra infecţiilor;
2. Îndulcitorii sintetici (artificiali) precum:
ciclamat, aspartam, acesulfam K, sucraloză ş.a.
3. Făina albă (deci prea rafinată şi incompletă), sărăcită de vitamine, minerale şi de fibre, şi produsele cu făină albă;
4. Margarina de toate tipurile şi produsele cu margarină patiserie cu margarină, îngheţată, ciocolată cu magarină, dulciuri cu margarină şi cu zahăr alb rafinat în exces, ş.a.. Eliminaţi produsele cu margarină, adică cu uleiuri vegetale hidrogenate / uleiuri vegetale interesterificate (margarină cu posibile diverse adaosuri de vitamine şi verdeaţă) sau cu uleiuri vegetale parţial hidrogenate; înlocuiţi margarina din produse cu ulei presat la rece, cu unt ş.a.;
5. Produsele cu aditivii (E-uri) sintetici precum:
arome sintetice (artificiale), coloranţi sintetici (artificiali), nitrit de sodiu (din mezeluri, produse şi conserve de carne şi cu carne, care au termen de valabilitate mare, de 1-2 ani), potenţator de aromă, antiaglomerant ş.a..
De asemenea feriţi-vă de prepararea şi incălzirea alimentelor la microunde şi pe plite cu inducţie magnetică.
Pe lângă aceste sfaturi şi îndemnuri, vă recomandăm să consumaţi produse cât mai naturale, deloc sau puţin modificate faţă de starea naturală, legume şi fructe fără ierbicide şi fără pesticide şi nemodificate genetic. Spălaţi foarte bine legumele, fructele şi verdeţurile, sub jet de apă curentă şi prin scufundare în apă 30 sec.-1 minut.
Evitaţi carnea şi produsele din carne, lapte şi lactate, ouăle ş.a. care provin de la animale şi păsări crescute industrial cu adaosuri de hormoni de creştere şi multe antibiotice în furaje.
Nu uitaţi că mişcarea fizică şi sportul, alături de relaxare contribuie în mare măsură la o viaţă sănătoasă, la starea de sănătate întreţinută şi prin renunţarea la fumat şi la acool în exces.

Numeroşi specialişti, medici, nutriţionişti recomandă o alimentaţie sănătoasă, fără produsele şi aditivii enumeraţi mai sus. Mens sana in corpore sano!

marți, 11 noiembrie 2014

Sănătate... de la piaţă – cu alimente româneşti!

1 + 1 GRATIS! CĂRŢI!

 
                                                                  Autorul, Răzvan-Ioan TULPAN
OFERTA SPECIALĂ din partea autorului!
CUMPERI oricare carte a autorului Răzvan-Ioan TULPAN direct de la autor şi câştigi GARANTAT cartea "RĂSCOALA" de Liviu REBREANU - nou-nouţă, în ediţie cartonată!
OFERTĂ VALABILĂ în perioada 13 NOIEMBRIE - 30 NOIEMBRIE 2014!
Comenzi & CONTACT
E-mail: AiCarteAiParte.ioan@gmail.com
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

TULPAN INTERNATIONAL COOPERARE BOOKS


Sănătate... de la piaţă – cu alimente româneşti!

Sănătate cu bani puţini, chiar şi pentru pensionari, cu alimente naturale, de sezon, româneşti de la piaţă!

O alimentaţie echilibrată, completă, complexă – deci sănătoasă, include în meniul zilnic, obligatoriu, alimente bogate în proteine şi fibre, şi bineînţeles, fructe, legume şi verdeţuri proaspete, naturale, româneşti, fără pesticide, consumate zi de zi. Evitaţi a consuma des grăsimi şi prăjeli, evitaţi mezelurile cu E-uri (majoritatea, cca peste 90% dintre cele din supermarket, pot conţine aditivi consideraţi de către unii specialişti ca fiind nesănătoşi sau cu risc – precum nitritul de sodiu). Este absolut necesar a reduce consumul de alimente din comerţ intens procesate (prelucrate) industrial şi prea aditivate.

Pe termen mediu şi lung, alimentaţia de tip fast-food şi cea comună, de tip supermarket, cu siguranţă ne afectează negativ sănătatea!

Atenţie, fructele se consumă separat de alte alimente. Acţiunea benefică pe care o au vegetalele naturale (organice / de la „ţară”înseamnă o digestie mai bună, un metabolism normal şi echilibrat, dar şi o imunitate funcţională, toate acestea însemnând şi generând o bună stare de sănătate.

Pentru tratare şi ca medicament, legumele şi ceaiurile se pot folosi conform sfatului medicului, căci, uneori, pot apărea complicaţii!

Mişcarea fizică şi optimismul contribuie garantat, din plin, la sănătatea noastră!

Varza (Brassica oleracea)

Se folosesc frunzele (căpăţana) şi sucul de varză. Se foloseşte atât pentru uz intern cât şi extern. Varza conţine numeroase vitamine (vit. A, B1, B2, B3, vit. C, K, U, PP), săruri minerale (calciu, fier, cupru, mangan, magneuzi, potasiu, clor, sodiu ş.a.), dar şi hormoni vegetali benefici, plus protide, lipide, protide, acid oxalic, acid lactic (lizină), acid nicotinic, colină ş.a..
Aparent banala varză are efecte (proprietăţi) antibiotice, antimicrobiene, antiscorbutice, antidiabetice. Consumul de varză crudă, are acţiune vermifugă, cicatrizantă, depurativă, duretică, revitaminizantă, remineralizantă, dar şi nutritivă şi energizantă ş.a..
Sucul prospăt de varză crudă, de cartofi cruzi, consumat imediat după stoarcere este folosit in caz de ucer gastric, gastroduodenal.
Varza a fost apreciată şi lăudată încă din istoria îndepărtată – însuşi Hipocrate, Pliniu şi Cato cel Bătran au evidenţiat proprietăţile şi efectele deosebite ale verzei şi ale sucului de varză. Gaspard Bauhin din Bale (1550-1604 d. Hr.) ne arată în ”Istoria Plantelor” că varza se poate folosi atât crudă (modifică şi curăţă, are efect benefic asupra tremurăturilor nervoase ale membrelor), cât şi fiartă uşor, ca o ciorbă (destinde, relaxează) sau fiartă normal / sau îndelung (întăreşte).
Varza este bună în tratarea anumitor afecţiuni de la nivel intestinal (colită, enterocolită, costipaţie, diaree, paraziţi-viermi intestinali ş.a.), dar şi gastrită şi ulcer. Este de folos în caz de varice şi hemoroizi, dar şi cazul calculilor renali, al nefritei, retenţiei urinare şi oliguriei (scăderi ale secreţiei de urină), când se consumă 2 pahare de suc proaspăt de varză pe zi. Previne cancerul şi este de folos în migrene (dureri de cap), iritabilitate, nervozitate şi depresie. Se foloseşte pentru tratament în caz de TBC, astm, bronşită, epidem, tuse măgărească, gripă şi dă rezultate bune în afecţiuni ale pielii precum: arsuri, degerături, eczeme, contuzii, flegmoane, impetigo, înţepături de insecte, ulcer varicos, ş.a., cu efecte pozitive în caz de entorse, luxaţii ş.a.. Menţionăm că sunt cazuri când frunzele de varză se folosesc în uz extern, sub formă de comprese. Se foloseşte şi zeama (sucul) stors direct, proaspăt stors, natural.
De asemenea, varza este folosită extern (uz extern) în caz de limfangite, capilarite, afecţiuni vasculare, în caz de muşcături de animale, dar şi în tratarea tumorilor. În caz de hemoroizi se aplică extern frunze de varză.

Ridichile ca aliment:

Ridichile comestibile, fie ele negre (cu coaja neagră şi cu miezul alb), roşii ori roze (cu miez alb), rotunde sau alungite, de diverse soiuri şi categorii, se pot consuma ca atare, ori se poate folosi rădăcina (partea subterană) întreagă, tăiate feli, sub formă de suc proaspăt (se rad şi se storc).
Frunzele de ridiche pot fi folosite (şi) în prepararea diferitelor feluri de salate, ciorbe, frunzele fiind bogate în vitamine şi săruri minerale ş.a..
Sucul obţinut din lâmâi naturale proaspăt stoarse este un bun antioxidant cu care putem stropi salatele de crudităţi pentru a reduce oxidarea.

Ridichea roză (Raphanus sativus)

Se folosesc frunzele şi fructele (rădăcina, partea subterană). Conţine vitamine (B, C, P), săruri minerale (magneziu, fosfor, iod, sulf), protide, lipide (grăsimi), ulei esenţial (izotiacianat de alil), enzima mirozină ş.a..
În urma consumului se observă efecte benefice – efect antiseptic, antiscorburic, antirahitic, pectoral, colagog, tonifiant etc..
Consumul de ridichi roze este recomandat în gingivită şi scorbut, în caz de fermentaţii intestinale. Ridichile roze sunt bune în caz de calcului biliari, opilaţie, hepatism, insuficienţă şi icter, dar şi în caz de demineralizare, rahitism şi anemie, reumatism şi artirism, în guturai astm şi bronşită. Consumul de ridichi roze reduce fermentaţia intestinală şi meterorismul, favorizează digestia, drenează vezica biliară. De asemenea este de folos în caz de calculii renali, inflamaţie la nivelul căilor urinare, de asemenea Raphus sativum (riduchea roză) se foloseşte cu bune rezultate în diverse afecţiuni ale pielii precum urticarie, seboree, acnee dar şi în combaterea mătreţii.
Subliniem faptul că ridichea neagră este cel mai puternic dintre antiscorbutice.

Ridichea neagră (raphanus niger)

Se foloseşte rădăcina (partea subterană), dar şi sucul proaspăt de ridiche neagră, aceasta are în compoziţie rafanol, tocofenol, vitaminele C şi B ş.a..
Consumul de ridici negre (rădăcina sau sucul proaspăt stors) stimulează celulele hepatice. Sunt bune sedative nervoase, tonice respiratorii, colecistichinetice dar şi aparitive şi digestive ş.a..
Ridichile negre sunt indicate în colecistite, alergii, bronşite cronice, gută, reumatisme, artrite cronice dar şi în litiază urinară şi litiază biliară (Grumme), şi sunt de folos şi în tratarea eczemelor ş.a..

Surse:
 1. Răzvan-Ioan TULPAN, „Alimentaţie sănătoasă. Nutriţie naturală şi echilibrată individual [...]”,  Sibiu, 2012
 2. Marius Theodor CABA, „Dietoterapie tradiţională chineză”, Ed. Cimarron, Sibiu, 2011
 3. Jean VALNET, „Tratamentul bolilor prin legume, fructe şi cereale”, Ed. Ceres, Bucureşti, 1987
 4. Xael de SAINTE-BREUVES, „Fructele şi legumele, izvor de sănătate”, Ed. Polirom, Iaşi, 2001
 5. http://tulpan-i-consiliere.blogspot.ro/ 


Despre autor:
Răzvan-Ioan Tulpan este autor a 10 cărţi. Este analist, contabil, licenţiat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene al ULBS, cercetător independent şi veterinar. Autorul coordonează şi tehnoredactează lucrări de licenţă şi masterat, la cerere. Articolele sale sunt publicate pe www.tulpan-i-consiliere.blogspot.com. Cărţile sale despre alimentaţia sănătoasă, globalizare, relaţii internaţionale, enigme și investigaţii, recorduri și curiozităţi, umor, credinţa ortodoxă, cărţi pentru copii ş.a. pot fi achiziționate şi din librăria Alexandria din Promenada MALL sau pot fi comandate direct de la autor, la adresa de E-mail:  AiCarteAiParte.ioan@gmail.com .


 COORDONARE şi TEHNOREDACTARE lucrări de LICENŢĂ şi MASTERAT! 
                          EDITARE: CĂRŢI, BROŞURI, AFIŞE ş.a.                          
   G  R   A  F  I  C  Ă  : COPERŢI CĂRŢI - AFIŞE - PLIANTE - FLUTURAŞI ş.a. 
VĂ AŞTEPTĂM! E-mail: AiCarteAiParte.ioan@gmail.com            


CONTACT E-mail: AiCarteAiParte.ioan@gmail.com ### & http://www.tulpan-i-consiliere.blogspot.ro/

 VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!
OFERTA DE CĂRŢI! VALABILĂ DIN 15.03.2014! VĂ AŞTEPTĂM!
Autorul, Răzvan-Ioan TULPAN

 Au
torul - Răzvan-Ioan TULPAN 

 C O N T A C T  E-mail:   AiCarteAiParte.ioan@gmail.com

* * *Răzvan TULPAN pe FACEBOOK:
Click pe LINK >>>>>  https://www.facebook.com/razvan.tulpan

                    
http://tulpan-i-consiliere.blogspot.ro/
OFERTA DE CĂRŢI! VALABILĂ DIN octombrie 2014! VĂ AŞTEPTĂM!

1 + 1 GRATIS! OFERTA SPECIALĂ din partea autorului! CUMPERI oricare carte a autorului Răzvan-Ioan TULPAN direct de la autor şi câştigi GARANTAT cartea "RĂSCOALA" - de Liviu REBREANU - nou-nouţă, în ediţie cartonată! OFERTĂ VALABILĂ doar în perioada 21iulie-10august2014! CONTACT E-mail: AiCarteAiParte.ioan@gmail.com ###
http://www.tulpan-i-consiliere.blogspot.ro/
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!


                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * *

 Autorul - Răzvan-Ioan TULPAN 

 C O N T A C T  E-mail:   AiCarteAiParte.ioan@gmail.com

* * * Răzvan TULPAN pe FACEBOOK:

 Click pe LINK >>>>>  https://www.facebook.com/razvan.tulpan 

                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * *

               GARANTAT  un CADOU GRATIS ... în 3 paşi:*
                                             < GARANTAT un CADOU GRATIS în luna NOIEMBRIE 2014:

                             Pasul 1) DACĂ eşti studentă / student la oricare Facultate ULBS şi

                                                            Pasul 2) iei legătura cu autorul şi

                                  Pasul 3) cumperi în luna NOIEMBRIE 2014 oricare carte a autorului Răzvan-Ioan TULPAN direct de la el,

                                              ...  ATUNCI poţi primi
                                                   GARANTAT un CADOU GRATIS la alegere din cele 4 disponibile, din partea autorului:
                                                              a) o ciocolată de calitate - cu unt de cacao - cu lapte, 
stafide sau alune ş.a.
sau 
                                                                  b) o periuţă de dinţi (de marcă) cu peri speciali!
sau
c) o pastă de dinţi (poţi alege din mai multe sortimente)
sau
d) o carte BONUS GRATUIT GARANTAT!

*Atenţie, nu se aplică 2 promoţii in acelaşi timp!
                                                                   Vă aşteptăm cu drag! Succes! NU RATA OCAZIA!

                          CONTACT  E-mail: AiCarteAiParte.ioan@gmail.com

                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * *
CĂRŢI şi în  LIBRĂRIILE ALEXANDRIA  din PROMENADA MALL Sibiu, cu adaos comercial!
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * *